Anëtarët e Këshillit Presbiterial

 • Dom Arjan Dodaj CSM
 • Mons Henricus B.M Veldkamp
 • Atë Prel Gjurashaj O.F.M.
 • Atë Bernard Caruana O.P.
 • Atë Pasquale Nalli SCJ
 • Atë Zef Bisha S.J.
 • Atë Geoffrey Bugeja O.P.
 • Atë Flavio Cavallini O.F.M.
 • Atë Laureano Del Otero C.SS.R.
 • Dom Mirget Gegaj
 • Dom Arben Gilaj S.D.B.
 • Dom Marjan Lumçi
 • Atë Wojciech Porada S.D.S
 • Atë Giovanni Salustri C.S.I

Sekretare: Mt Teuta Buka F.M.A.