Famullitë e dioqezës

 1. Kisha Katedrale “Shën Pali”
 2. Kisha Famullitare “Zemra E Krishtit”
 3. Kisha Famullitare “Shna Ndout”
 4. Kisha Famullitare “Zoja Ndihmëtare”
 5. Kisha Famullitare “Shën Gjon Pali II”
 6. Kisha Famullitare “SHËN GJON PAGËZUESI”
 7. Kishë Famullitare “Shën Alfons Maria de Liguori”
 8. Kisha Famullitare “Shën Luçia”
 9. Kisha Famullitare “Shën Dominik”
 10. Kisha Famullitare “Shën Gjon Pagëzuesi”
 11. Kisha Famullitare “Shën Koll”
 12. Kisha Famullitare “Shën Mëhill”
 13. Kisha Famullitare “Zoja E Këshillit Të Mirë”
 14. Kisha  famullitare “Shën Jozefi”
 15. Kisha Famullitare “Zemra E Zojës Mbretëreshë”
 16. Kisha Famullitare “Shën Mëhilli”
 17. Kisha Famullitare “Zoja E Ngritur Në Qiell”
 18. Kisha Famullitare “Shën Nikoll”
 19. Kisha Famullitare “Shëlbuemi”