Këshilli për çështjet Ekonomike

  • Mons. George Frendo O.P.
  • Dom Arjan Dodaj CSM
  • Mons Henricus B.M. Veldkamp
  • Z. Arben Doçi