Organet dioqezane

Caritas Dioqezan

Z. Elidon Dodaj
Tel./ Fax: (04) 22 59 758, cel: 066 21 80 481

 

Zyra Katekistike

 

Zyra Liturgjike

Mt. Natalina Hoti ASC
Cel: 068 41 52 434

 

Zyra për Klerin dhe Rregulltarët

Atë Bernard Caruana O.P.
Cel: 069 25 28 014

 

Zyra Ekumenike

Atë Zef Bisha S.J.
Cel: 069 40 89 563

 

Zyra Baritore e Laikëve

Atë Wojtek Porada S.D.S.
Cel: 068 41 00 475

 

Zyra Baritore e Familjes

Atë Andrzej Michon C.SS.R.
Cel: 067 47 70 173

 

Zyra Baritore e të Rinjve

Atë Laureano Del Otero C.SS.R.
Cel: 06747 70 176

 

Zyra Baritore për të Burgosurit

Dom Mirget Gegaj
Cel: 067 30 11 558

 

Zyra Baritore Universitare 

Atë Zef Bisha S.J.
Cel. 069 40 89 563

 

Qëndra për Jetën “Nënë Tereza”

Sheshi Avni Rustemi, 8, Tiranë
Drejtoreshë: Majlinda Gjoni (cel. 067 41 04 249)