Tema

Tema themelore e Sinodit:

“Ungjillizimi i ri në arqidioqezën tonë”

  1. Kisha si Bashkësi ungjillëzuese
  2. Kisha dhe Kultura  - Mjetet e Komunikimit
  3. Meshtarët dhe Rregulltaret
  4. Besimtarët Laikë - Adoloshentët dhe të Rinjtë
  5. Keryqgma dhe Katekezë
  6. Kremtimet Liturgjike
  7. Diakonia dhe Drejtësi
  8. Martesa dhe Familja