Vikari i Përgjithshëm

e-mail: donarjan7@gmail.com